Nová akcia

21.11.2013 16:49

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.