11.4.-17.4.2022.pdf 

 
VK - verejné korčuľovanieMŽ - mladší žiaci, SŽ - starší žiaciP - prípravka, 

K - kadeti