PDF verzia klikni sem   6.9.-12.9.2021.pdf 

 

VK - verejné korčuľovanieMŽ - mladší žiaci, SŽ - starší žiaciP - prípravka, 

K - kadeti