8.8.-14.8.2022.pdf 

 

                                           15.8.-21.8.2022.pdf 

 

                                              22.8.-28.8.2022.pdf

 
 
VK - verejné korčuľovanieMŽ - mladší žiaci, SŽ - starší žiaciP - prípravka, 

K - kadeti