11.10.-17.10.2021 new.pdf 

 
 

 

 

VK - verejné korčuľovanieMŽ - mladší žiaci, SŽ - starší žiaciP - prípravka, 

K - kadeti