VK - verejné korčuľovanieMŽ - mladší žiaci, SŽ - starší žiaciP - prípravka, 

K - kadeti