10.1.- 16.1.2022 

 

                                              17.1.-23.1.2022

VK - verejné korčuľovanieMŽ - mladší žiaci, SŽ - starší žiaciP - prípravka, 

K - kadeti