Skratky v rozpise

06.12.2016 13:14

SKRATKY VO FAREBNÝCH POLÍČKACH:

MŽ - mladší mžiaci tréning

SŽ - starší žiaci

KRASO - krasokorčuliarsky krúžok

A - A mužstvo seniory-  tréning

 

SKRATKY V BIELYCH POLÍČKACH:

Súkromne zaplatený ľad - partie amatérov hokejistov