Základné informácie

25.11.2013 16:04

Služby poskytované na zimnom štadióne:hokej, korčuľovanie pre verejnosť, prenájom ľadovej plochy, šatne, bufet, predajňa športových a hokejových potrieb