ŠKOLA KORČUĽOVANIA KAŽDÚ SOBOTU V ČASE 

16:30 - 17:30

Z dôvodu možnej zmeny termínu ŠKOLA KORČUĽOVANIA si skontrolujte termín v týždennom rozpise ľadovej plochy

                             
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HOKEJKA A PUK KAŽDÚ SOBOTU V ČASE 17:45 - 18:45 

Z dôvodu možnej zmeny termínu HOKEJKA A PUK si skontrolujte termín v týždennom rozpise ľadovej plochy