NA ZIMNOM ŠTADIÓNE MOMENTÁLNE PREBIEHAJÚ REKONŚTRUKĆNÉ PRÁCE NA OSVETLENÍ ĽADOVEJ PLOCHY

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------